سرنوشت مبهم نسخه سینمایی «پایتخت» برای ساخت نسخه سینمایی «پایتخت» تصمیم قطعی نگرفته‌ایم

برای ساخت نسخه سینمایی «پایتخت» تصمیم قطعی نگرفته‌ایم.
الهام غفوری، تهیه کننده سریال پایتخت:
ما بعد از درگذشت خشایار الوند هنوز برای ساخت نسخه سینمایی پایتخت تصمیم قطعی نگرفته‌ایم.
قرار بود فردا تولید نسخه سینمایی را کلید بزنیم اما این اتفاق ناگوار پیش آمد.

نظر دهید :

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید