تفاوت افراد کارآمد با ناکارآمد چیست؟ ویدئو زیر بصورت کوتاه و خلاصه تفاوت این دو دسته را بازگو می کند.

تفاوت افراد کارآمد با ناکارآمد

چگونه موفق و کارآمد باشیم؟

تفاوت انسان کارآمد و ناکارآمد چیست؟

ویدئو زیر بصورت کوتاه و خلاصه تفاوت این دو دسته را بازگو می کند.

نظر دهید :

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید