تهدید و جنجال سید بسیر حسینی در دانشگاه تهران+ فیلم سید بشیر حسینی در دانشگاه تهران در جلسه نقد عصر جدید جنجال آفرین شد.

تهدید و جنجال سید بسیر حسینی در دانشگاه تهران

سید بشیر حسینی  یکی از داوران عصر جدید در دانشگاه تهران در جلسه نقد عصر جدید جنجال آفرین شد.

قسمتی از صحبت های عصبانی و تند سیدبشیر حسینی داور عصر جدید در دانشگاه تهران در جلسه نقد و بررسی این برنامه را میبینید.

مشاهده فیلم های بیشتر از برنامه عصر جدید و اتفاقات آن

نظر دهید :

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید