فرود هواپیما جنگنده روی ناو آمریکایی + فیلم چگونگی فرود جنگنده F18 و لحظه فرود هواپیما بر روی ناو جنگی آمریکا از دید دوربین داخل کابین

فرود هواپیما جنگنده روی ناو آمریکایی + فیلم

سئوال بسیاری از دوستان این هست که چجوری این هواپیماها از روی این ناو با این طول کم میپرن و یا چجوری فرود میان؟!

سئوال بسیار درست و بجایی هم هست. در این ناوها برای سرعت بخشیدن سریع به هواپیماها از یک سیستم کشنده که با نیروی بخار بسیار قوی کار میکنه و به صورت فشرده هست استفاده میشه. یعنی در موقع تیکاف یک میله از سطح ناو به بیرون میاد که جنگنده رو میگیره و هم زمان که هواپیما استارت میکنه برای رفتن اون میله هم از زیر، جنگنده رو با سرعت خیلی زیاد به سمت جلو میکشه و سرعت هواپیما زیاد و مطلوب برای پرواز میشه.

این سیستم با بخار آب فشرده کار میکنه و برای همینه که همیشه در هنگام شروع به پرواتز و بعد رفتن جنگنده مشاهده میشه که روی ناو بخار آب هستش.

<