بهترین مکان‌های تفریحی کودکان در تهران مکانهای تفریحی برای کودکان در تهران کجاست؟

بهترین مکان‌های تفریحی کودکان در تهران

_باغ کتاب، فرصتی برای علم و تجربه
باغ کتاب بزرگ‌ترین مجموعه‌ی کتاب و سرگرمی کشور و به عبارتی یکی از بزرگترین کتاب فروشی‌ها در جهان به شمار می‌آید. این ساختمان دارای دو بخش است که در هر قسمت می‌توانید سرگرمی محبوب و خاصی را پیدا کنید.

_باشگاه رباتیک
کودکان امروز بخش مهمی از تفریح و سرگرمی را در دل تکنولوژی جست و جو می‌کنند. باشگاه رباتیک باغ کتاب پذیرای کودکانی است که به ساخت ربات و نوآوری در ساخت ابزار‌های تکنولوژی علاقه دارند.

_سرزمین فکر بازیا
این مجموعه بر اساس هوش هشت‌گانه گاردنر طراحی شده است. فکربازیا فضایی در بلوک A است که کودکان در آن بازی‌های خاص و هدف‌مندی را تجربه می‌کنند. حضور در این شهربازی کوچک صرفا برای تفریح نیست. کودکان در طول بازی با معما‌های ساده‌ای روبه رو هستند که میزان خلاقیت و یادگیری آن‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن می‌تواند کودک را به خود باوری در انجام کار‌ها برساند. مجموعه فکر بازیا دارای ۲۴ بازی متفاوت است که هرکدام از آن‌ها بر اساس جهت دهی به استعداد‌های کودکان برنامه ریزی شده است.