پست اینستاگرامی صبا کمالی پست اینستاگرامی اهانت آمیز صبا کمالی به مقدسات و امام حسین(ع)

پست اینستاگرامی صبا کمالی

پست اینستاگرامی اهانت آمیز صبا کمالی به مقدسات و امام حسین(ع)

پست اینستاگرامی ، صبا کمالی پست عجیب و توهین‌آمیز خود به عزاداری را، پس از چند ساعت، بدون عذرخواهی حذف کرد.

صبا کمالی با حذف پست قبلی خود توضیحاتی در پست جدید ارائه داد.