زن چینی دو فرزنداش را فروخت تا تلفن همراه بخرد ! یک زن چینی دو فرزند تازه به دنیا آمده‌اش را به مبلغ ۹هزار دلار فروخت

زن چینی دو فرزنداش را فروخت تا تلفن همراه بخرد !

زن چینی ،یک زن چینی دو فرزند تازه به دنیا آمده‌اش را به مبلغ ۹هزار دلار فروخت تا با بخشی از این پول یک تلفن همراه خریده و باقی را صرف پرداخت صورتحساب‌هایش کند!
این دو نوزاد خردسال که تنها ۲ هفته از به دنیا آمدنشان می‌گذشت به خانواده‌ای فروخته شدند. مادر آنها که حدود ۲۰سال سن دارد، با بخشی از پول فروش فرزندانش یک تلفن همراه خرید.
🔹پلیس استان چیانگ چین مادر و شریک زندگی‌اش را دستگیر کرد و نوزادان را به پدر و مادر بزرگشان برگرداند تا از آنها مراقبت کنند.
او یکی از نوزادان را به مبلغ ۶۳۰۰ دلار و دیگری را به قیمت ۲۸۰۰ دلار فروخت و از این مبلغ برای خرید یک تلفن همراه و پ