آیا صبا کمالی بازداشت شده است؟ ویدئو صحبت های صبا کمالی درباره پست اینستاگرامش

آیا صبا کمالی بازداشت شده است؟

صبا کمالی: نه کسی سراغم آمده و نه بازداشت هستم!

بازداشت صبا کمالی ،صبا کمالی با انتشار این پست در اینستاگرامش از حال و هوای این روزهایش بعد از انتشار پست جنجالی گفت: اوضاع آرامتر شود توضیح میدهم

ماجرای اهانت صبا کمالی را در اینجا ببینید