آیا ۳۰ هزار شغل توسط شرکت‌های ارزش افزوده ایجاد شده است؟ پاسخ آذری جهرمی به ادعای ایجاد ۳۰ هزار شغل توسط شرکت‌های ارزش افزوده

آیا ۳۰ هزار شغل توسط شرکت‌های ارزش افزوده ایجاد شده است؟

پاسخ آذری جهرمی به ادعای ایجاد ۳۰ هزار شغل توسط شرکت‌های ارزش افزوده

وزیر ارتباطات: یک شرکت ارزش‌افزوده‌ای را مثال بزنید که می‌شناسیدش. مگر می‌شود در بازار سالانه ۲۶۰۰ میلیارد تومانی شما یک بازیگر این حوزه را نشناسید. ادعا می‌کنند که ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. خب یک شرکت و شغل‌های ایجاد کرده را معرفی کنید.