فیلم دوشیدن شیر الاغ در شبکه سه ماجرای دوشیدن شیر الاغ در تلویزیون چیست؟

فیلم دوشیدن شیر الاغ در شبکه سه

ماجرای دوشیدن شیر الاغ در تلویزیون چیست؟

دوشیدن شیر الاغ در شبکه ۳ در برنامه میدون باعث تعجب بسیاری از مخاطبان برنامه شد. برنامه میدون قرار است درباره کارآفرینی و گسترش آن در جامعه باشد. در آیتمی یک الاغ به برنامه آورده شد تا درباره فواید شیر آن تبلیغ شود! پخش این برنامه طی ساعات اخیر با انتقادات زیادی در شبکه های اجتماعی همراه بوده است.

نظر دهید :

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید