آیا مهناز افشار متهم به تبلیغ علیه نظام شده است؟ چرا مهناز افشار به تبلیغ علیه نظام متهم شده است؟

آیا مهناز افشار متهم به تبلیغ علیه نظام شده است؟

چرا مهناز افشار به تبلیغ علیه نظام متهم شده است؟

وکیل مدافع مهناز افشار: مهناز افشار به تبلیغ علیه نظام متهم شد

ادامه مطلب/فیلم پایین تر از تبلیغات

وکیل مدافع افشار:
🔹موکلم برای پاره‌ای از تعهدات کاری و محذورات قادر به بازگشت به ایران و حضور در جلسه بازپرسی نیست.
🔸در جلسه بازپرس عنوان کرد که پرونده خانم افشار در وقت احتیاطی یک ماهه تحت نظر خواهد بود و چنانچه ایشان به بازپرسی مراجعه نکند، ناگزیر به صدور قرار مناسب برای او است.
🔹پاره‌ای از اتهامات موکل در شعبه مذکور عبارت است از تبلیغ علیه نظام و جریحه دار کردن عفت عمومی و نشر اکاذیب.

نظر دهید :

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید