حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۹ چقدر است؟ مبلغ حقوق کارمندان در سال 99

میزان افزایش حقوق دستمزد و پرداخت پاداش بازنشستگی در سال 99

حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۹ چقدر است؟

مبلغ حقوق کارمندان در سال ۹۹

حقوق کارمندان در سال ۹۹ ،حداقل حقوق کارکنان در سال ۹۹ دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان

«یوسف‌نژاد» نایب رئیس کمیسوین تلفیق بودجه سال ۹۹:‌
با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال آینده دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

نظر دهید :

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید