خانه برچسب ها آذربایجان شرقی

برچسب: آذربایجان شرقی

video

فیلم مرگ ماهیان در سد انامق مرند آذربایجان شرقی خشکیدن...

فیلم مرگ ماهیان در سد انامق مرند آذربایجان شرقی خشکیدن دریاچه سد انامه/ انامق در جنوب مرند و مرگ هزاران ماهی در نیمه تابستان خشکیدن دریاچه...

آیا دانشگاه های آذربایجان شرقی تا آخر سال تعطیل است؟ خبر...

آیا دانشگاه های آذربایجان شرقی تا آخر سال تعطیل است؟ خبر تعطیلی دانشگاه های تبریز دانشگاه آذربایجان شرقی ، تعطیلی تمام دانشگاه‌های آذربایجان شرقی تا پایان...

آیا مدارس آذربایجان شرقی تا آخر هفته تعطیل است؟ خبر تعطیلی...

آیا مدارس آذربایجان شرقی تا آخر هفته تعطیل است؟ خبر تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی مدارس آذربایجان شرقی ، مدارس و دانشگاه های آذربایجان شرقی تا پایان هفته...

آیا مدارس آذربایجان شرقی فردا ۴ اسفند ۹۸ تعطیل است؟ خبر...

آیا مدارس آذربایجان شرقی فردا 4 اسفند 98 تعطیل است؟ خبر تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی مدارس آذربایجان شرقی ، مدارس آذربایجان شرقی فردا تعطیل شد. در راستای اتخاذ تدابیر...