یکشنبه, ژانویه 26, 2020
خانه برچسب ها بروزترین قیمت طلا

برچسب: بروزترین قیمت طلا

قیمت طلا و سکه و دلار امروز یکشنبه ۶ بهمن ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۶ بهمن ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و 400 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز شنبه ۵ بهمن ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۵ بهمن ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲ بهمن ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱2 هزار و 950 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز سه شنبه ۱ بهمن...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱ بهمن ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱2 هزار و 950 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز دوشنبه ۳۰ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۳۰ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱2 هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند....

قیمت طلا و سکه و دلار امروز یکشنبه ۲۹ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲۹ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز شنبه ۲۸ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲۸ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و 50 تومان اعلام کرده‌اند....

قیمت طلا و سکه و دلار امروز پنج شنبه ۲۶ دی...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲۶ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲۵ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز سه شنبه ۲۴ دی...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲۴ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و تومان اعلام کرده‌اند. این...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز دوشنبه ۲۳ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲۳ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و 20 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز یکشنبه ۲۲ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲۲ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و 50 تومان اعلام کرده‌اند....

قیمت طلا و سکه و دلار امروز شنبه ۲۱ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۲۱ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و 100 تومان اعلام کرده‌اند....

قیمت طلا و سکه و دلار امروز پنج شنبه ۱۹ دی...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱۹ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و 200 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در۱۸ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و 380 تومان اعلام کرده‌اند....

قیمت طلا و سکه و دلار امروز سه شنبه ۱۷ دی...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱۷ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و 380 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز دوشنبه ۱۶ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱۶ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و 330 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز یکشنبه ۱۵ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱۵ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13 هزار و 330 تومان اعلام کرده‌اند....

قیمت طلا و سکه و دلار امروز شنبه ۱۴ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱4 دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12 هزار و 950 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز پنج شنبه ۱۲ دی...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱۲ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12 هزار و 950 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز چهارشنبه ۱۱ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱۱ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12 هزار و 950 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز سه شنبه ۱۰ دی...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۱۰ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12 هزار و 950 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز دوشنبه ۹ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۹ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12 هزار و 950 تومان اعلام...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز یکشنبه ۸ دی ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه و  دلار امروز ۹۸ قیمت دلار و یورو در ۸ دی ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12 هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند....