سه شنبه, مرداد ۱, ۱۳۹۸
خانه برچسب ها صرافی ملی

برچسب: صرافی ملی

قیمت دلار امروز جمعه ۷ تیر ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۷ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز جمعه ۷ تیر ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و یورو در۷ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12 هزار...

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۶ تیر ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۶ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز پنجشنبه ۶ تیر ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و یورو در۶ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12 هزار...

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۵ تیر ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۵ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز چهارشنبه ۵ تیر ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و یورو در ۵ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 12...

قیمت ارز مسافرتی امروز چند است؟ قیمت ارز مسافرتی در تاریخ...

قیمت ارز مسافرتی امروز 4 تیر 98 نرخ فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان نسبت به بازار آزاد بالاتر است و امروز نیز با افزایشی...

قیمت دلار امروز سه شنبه ۴ تیر ۹۸ لیست قیمت لحظه...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۴ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ و ۱۵۰  هزارتومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز سه شنبه ۴ تیر...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و یورو در ۴ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را 13...

قیمت دلار امروز دوشنبه ۳ تیر ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۳ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزارو 200 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز دوشنبه ۳ تیر ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و قیمت یورو در ۳ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را...

قیمت دلار امروز یکشنبه ۲ تیر ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۲ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزارتومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز یکشنبه ۲ تیر ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و قیمت یورو در ۲ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را...

قیمت دلار امروز شنبه ۱ تیر ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۱ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و 1۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز شنبه ۱ تیر ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و قیمت یورو در ۱ تیر ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را...

قیمت دلار امروز جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۳۱ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و 2۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز جمعه ۳۱ خرداد ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و قیمت یورو در ۳۱ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را...

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۳۰ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و 2۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و قیمت یورو در ۳۰ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را...

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ لیست قیمت لحظه...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۲۹ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و 2۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و قیمت یورو در ۲۹ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را...

قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ لیست قیمت لحظه...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۲۸ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و 3۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را...

قیمت طلا و سکه و دلار امروز سه شنبه ۲۸ خرداد...

قیمت الان طلا و سکه . قیمت دلار امروز ۹۸ . قیمت لحظه ای طلا قیمت دلار و قیمت یورو در ۲۸ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را...

قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ لیست قیمت لحظه ای...

قیمت دلار امروز ۹۸    قیمت دلار و قیمت یورو در ۲۷ خرداد ۹۸ صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را ۱۳ هزار و 4۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار...