خانه برچسب ها مرند

برچسب: مرند

video

فیلم مرگ ماهیان در سد انامق مرند آذربایجان شرقی خشکیدن...

فیلم مرگ ماهیان در سد انامق مرند آذربایجان شرقی خشکیدن دریاچه سد انامه/ انامق در جنوب مرند و مرگ هزاران ماهی در نیمه تابستان خشکیدن دریاچه...